Online Συμβουλευτική μέσω Skype

ONLINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΣΩ SKYPE

Στο κέντρο μας παρέχονται διαδικτυακές συνεδρίες μέσω Skype και απευθύνονται σε όσους βρίσκονται εκτός Αττικής αλλά και εκτός Ελλάδας, καθώς και σε εκείνους που για λόγους υγείας δεν μπορούν να μετακινηθούν και δε διαθέτουν άλλου είδους πρόσβαση στο χώρο μας.

Όπως και οι άμεσες συνεδρίες, πραγματοποιούνται ανά δεκαπενθήμερο ή μία φορά την εβδομάδα και διαρκούν 50 λεπτά. Έχουν την ίδια δομή και τα ίδια χαρακτηριστικά με τις συνεδρίες που πραγματοποιούνται πρόσωπο με πρόσωπο.

Οι online συνεδρίες, όπως φαίνεται, αποτελούν έναν πολύ χρήσιμο τρόπο για τη λήψη ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής, ειδικά σε περιπτώσεις, όπως αναφέραμε και παραπάνω, όπου είναι δύσκολη η άμεση επικοινωνία με τον θεραπευτή και μερικές φορές αποτελεί τη μόνη λύση για λήψη ψυχολογικής βοήθειας που τόσο πολύ χρειάζονται. Οι διαδικτυακές συναντήσεις προσφέρουν λοιπόν μια πολύτιμη συμβουλευτική και ψυχοθεραπευτική βοήθεια σε άτομα που πραγματικά την επιθυμούν.

Η Online Συμβουλευτική μέσω Skype αφορά συνεδρίες:

Ατομικές

Η ατομική συνεδρία προσφέρει σε έναν άνθρωπο την ευκαιρία να αναγνωρίσει τις διαφορετικές δυνατότητες που δίνει στον καθέναν μας η ζωή για προσωπική ανέλιξη και αυτοβελτίωση. Συχνά υπάρχουν προβλήματα ή έχουμε ερωτήματα στα οποία επιζητάμε απαντήσεις και έχουμε ανάγκη να τα μοιραστούμε, να τα εκφράσουμε ή έχουμε ανάγκη από μία καθοδήγηση. Όταν λάβουμε μια τέτοια απόφαση, να απευθυνθούμε σε έναν ειδικό, είναι πολύ πιθανό η ατομική μας πρόοδος και η απεμπλοκή από θέματα συναισθηματικών και ψυχοσωματικών διαταραχών ή θέματα που αφορούν εξαρτήσεις ή τις συντροφικές/ερωτικές σχέσεις να είναι επιτυχείς.

Συμβουλευτική γάμου – Θεραπεία ζευγαριών

Η συμβουλευτική ζεύγους απευθύνεται σε ζευγάρια που αντιμετωπίζουν προβλήματα και δυσκολίες στη σχέση ή/και στο γάμο τους. Η έλλειψη επικοινωνίας και εμπιστοσύνης, η απουσία κατανόησης, διαφωνίες σχετικά με την ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών, έλλειψη ερωτικής έλξης και επιθυμίας, απιστία, τάσεις απομόνωσης είναι μερικά ενδεικτικά προβλήματα που ένα ζευγάρι μπορεί να δυσκολεύεται να τα διαχειριστεί. Σε αυτό το σημείο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί πως η επιτυχία και η αποτελεσματικότητα της θεραπείας ζευγαριών χρειάζεται την αμοιβαία επιθυμία και των δύο μελών της σχέσης να συμμετέχουν σε αυτή, επενδύοντας χρόνο και εμπιστοσύνη στη διαδικασία αυτή.

Συμβουλευτική Γονέων

Ο γονεϊκός ρόλος, οι σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας, οι αξίες και η σημασία τους είναι η θεματική περιοχή που κυρίως διαπραγματεύεται η συμβουλευτική οικογένειας.

Από την αρχή και με το πέρασμα των χρόνων με τη δημιουργία οικογένειας, οι γονείς συναντούν πολλές προκλήσεις και δυσκολίες που πολλές φορές δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά. Μέσα από τη συμβουλευτική γονέων δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας ενός ισορροπημένου οικογενειακού περιβάλλοντος όπου κυρίως επικρατεί η εμπιστοσύνη και η αποδοχή.

Συμβουλευτική εφήβων

Η εφηβεία είναι μία έντονη περίοδος αλλαγών τόσο νοητικών όσο και σωματικών, που άπτονται της σεξουαλικότητας του ατόμου. Είναι μία περίοδος προσδιορισμού των αξιών της ζωής και των αναγκών του και αποτελεί τη μετάβαση από την παιδική στην ώριμη ηλικία, όπου πρωτοστατεί κυρίως η έμπρακτη τοποθέτησή των εφήβων σε καθημερινά τους θέματα αλλά και η σιωπή τους. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τις συναισθηματικές εντάσεις ή συγκρούσεις που βιώνουν τα παιδιά της ηλικίας αυτής, είναι δύσκολο να τις αντιμετωπίσουν οι ίδιοι ή/και σε συνεργασία με τους γονείς, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν το παιδί τους συχνά έρχονται σε ρήξη μαζί του. Η συμβολή του ψυχολόγου-θεραπευτή εδώ είναι καίρια, καθώς ο έφηβος, περνώντας μέσα από τη μεταμορφωτική αυτή διαδικασία, μπορεί πιο ομαλά και ανώδυνα να περάσει στη φάση της ενηλικίωσης, αποδεχόμενος τον εαυτό του και δείχνοντας εμπιστοσύνη στο νέο άνθρωπο που βλέπει μέσα του.

 


Μετά από τη σύντομη αυτή περιγραφή των θεμάτων που περιλαμβάνονται στις online συνεδρίες συμβουλευτικής, χρειάζεται να σημειωθεί πως αυτές δεν ενδείκνυνται για όλες τις περιπτώσεις που χρήζουν ψυχολογικής βοήθειας (λ.χ. άτομα με βαριές μορφές κατάθλιψη ή ψύχωση), καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα για άμεση επαφή μεταξύ του θεραπευόμενου και του θεραπευτή. Παρ’ όλ’ αυτά, οι διαδικτυακές συναντήσεις συνεχίζουν να προσφέρουν τα πλεονεκτήματα της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας και να λειτουργούν αποτελεσματικά σε μία ποικιλία ψυχολογικών θεμάτων μέσα σε πλαίσια εμπιστοσύνης, αυθεντικότητας και αποδοχής.

Η αμοιβή για τη διαδικτυακή συνεδρία μέσω Skype είναι ίδια με αυτή μιας κανονικής συνεδρίας και καλύπτεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του γραφείου μας από Δευτέρα έως Παρασκευή και τις ώρες 09:00 – 21:00.

Skype : «Επαφή» Συμβουλευτικής & Ψυχολογική Υποστήριξη

Είπαν για εμάς...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Comments are closed.