Συμβουλευτική & Υποστήριξη Εφήβων, Ενηλίκων, Οικογενειών

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΗΒΩΝ, ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

Τι είναι η ψυχοθεραπεία και γιατί χρειάζεται να επισκεφτώ έναν ψυχολόγο;

Ψυχοθεραπεία είναι η διαδικασία που (μέσα από την συμβουλευτική και την ψυχολογική υποστήριξη) ο ψυχολόγος μπορεί να βοηθήσει τον θεραπευόμενο να αντιμετωπίσει συνειδητά τα άγχη του, τις φοβίες και εν γένει τα προβλήματα του, τα οποία αντιμετωπίζει στην καθημερινή του ζωή μέσα στο οικογενειακό, φιλικό ή επαγγελματικό περίγυρό του. Προβλήματα που δυσκολεύουν την εξέλιξη μας τόσο προσωπικά όσο και στα κοινωνικά περιβάλλοντα που ανήκουμε.

Μέσα από μία εμβάθυνση στον εσώτερο μας κόσμο κατά την ψυχοθεραπευτική διαδικασία, ο θεραπευόμενος έχει την δυνατότητα να ξαναβρεί τον εαυτό του, να ανακτήσει την αυτοπεποίθηση του και να διαφυλάξει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την ψυχική του υγεία.

Ποια η διαφορά μεταξύ ψυχολόγου και ψυχιάτρου;

Ο κόσμος συχνά συγχέει τον ψυχολόγο με τον ψυχίατρο. Όμως υπάρχουν μερικές βασικές διαφορές μεταξύ αυτών των δύο επαγγελμάτων.

Καταρχήν, ο ψυχίατρος είναι γιατρός. Αυτό σημαίνει πως έχει την δυνατότητα να συνταγογραφήσει την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και μέσα από αυτήν να ανακουφίσει ή και να εξαλείψει τα συμπτώματα που προκαλούν τα προβλήματα στον ασθενή.

Από την άλλη πλευρά, ο ψυχολόγος στηρίζεται σε διαφορετικές, περισσότερο ανθρωποκεντρικές θεραπευτικές τεχνικές και παρεμβάσεις, όπως είναι ο διάλογος, η αυθεντική, χωρίς προσποιήσεις προσωπική επικοινωνία και η ειλικρινής ψυχική επαφή. Με αυτά τα «εργαλεία», ο ψυχολόγος έχει στόχο να βοηθήσει τον θεραπευόμενο να κατανοήσει ποιος είναι, τι του συμβαίνει, ποια είναι τα προβλήματα του, ώστε ο ίδιος να βρει την ψυχική δύναμη να τα αντιμετωπίσει και να καταφέρει να φτάσει στην αυτοπραγμάτωσή του. Ο ψυχολόγος ούτε καθοδηγεί, ούτε υπαγορεύει τι είναι σωστό αλλά σκοπός του είναι να βοηθήσει τον θεραπευόμενο να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του και να πράξει τα δέοντα για την προσωπική του ανέλιξη και εν τέλει την προσωπική του ευτυχία…

Είπαν για εμάς...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Comments are closed.